Slutbesked = Startbesked

28 jul Slutbesked = Startbesked

Så! Efter fyra månaders hårt jobb och över två miljoner i investeringar (hittills) i Spruthuset har vi fått slutbesked på bygglovet från byggnadsnämnden, vilket innebär att produktionen av öl kan börja! Ett litet hack i leveranserna har det dock inneburit, så några av ölsorterna har tyvärr hunnit ta slut på Systembolaget. Men snart ska det vara påfyllt om produktionsstarten går bra.

Invigningen av bar, restaurang, café och brygga får vänta några veckor till.